Over InnoSportLab Sport en Beweeg!

Over InnoSportLab Sport en Beweeg!

Kernactiviteiten

InnoSportLabs vervullen een aantal kernfuncties binnen het sportinnovatiesysteem.

  1. Netwerkfunctie: Spin in het web van sporters, bedrijven en kennisinstellingen
  2. Sportondersteuning: Prestaties testen en monitoren
  3. Kennisfunctie: Kennisoverdracht en opleiding bieden
  4. Valorisatiefunctie: Innovatie en valorisatie
  5. Opleidingsfunctie: ondersteuning van sportonderwijs en sportopleidingen

 

InnoSportLab Sport & Beweeg! is specialist in sportinnovatie gericht op de breedtesport. Het Lab faciliteert een innovatieve ontwikkeling van projectidee tot marktproduct, inclusief alle bijkomstige processen. Zowel landelijk als Europees zoeken partijen de samenwerking met InnoSportLab Sport & Beweeg! op, voor commerciele en maatschappelijke doeleinden.