Online Sportorganisatie

Online Sportorganisatie

Doel

Ontwikkeling van een internetsysteem dat aansluit op social media en sportgebaseerde activiteiten helpt coördineren.

 

Projectomschrijving

Sportorganisaties en sportverbanden zijn veelal op een klassieke manier ingericht met verenigingen en sportbonden. Nieuwe urban- en jongerensporten zijn vaak niet geschikt voor deze klassieke organisatievorm. Vanuit deze sporten is er dan ook een vraag naar een nieuwe vorm van organisatie die, passend bij de huidige jongerencultuur, voor een belangrijk deel digitaal zou moeten zijn.

 

In dit project wordt een case (Bossaball) benut om een start te maken met de ontwikkeling van een digitaal platform voor deze sportorganisatie. Voor deze sport is in nauw overleg met de eindgebruikers een website gebouwd, die voldoet aan alle wensen en eisen van deze jonge sportorganisatie. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan bij andere sporten en conventionele sportorganisaties, naar de behoefte aan een digitaal platform ter vervanging van of toevoeging aan hun huidige organisatievormen. Doelen zijn het opleveren van een website en een (betaalde) app voor de smartphone, die past bij de Bossaball community. Daarnaast is de ontwikkeling van een generiek vermarktbaar product in de vorm van een digitaal platform voor sportorganisaties een doel.

 

Meer informatie?

Organisatie Bossabal
Contactpersoon Wilco Nijland
Telefoon +31 (0)30 2514998
E-mail ...

Status project

Start

1 januari 2011

Eind

1 juli 2012

Afgerond

Programmalijnen

  • Sportstimulering en sportfaciliteiten

Tags

Partners