Haagse Hogeschool ECBT

Het Expertisecentrum Bewegingstechnologie (ECBT) is een kenniscentrum verbonden aan de opleiding Bewegingstechnologie. Samen met studenten voert het ECBT onderzoek- en ontwerpopdracht voor instellingen, bedrijven en particulieren uit, op het gebied van sport, revalidatie en ergonomie. Het centrum heeft onderzoek- en werkplaatsfaciliteiten tot haar beschikking.

 

Haagse Hogeschool ECBT

Haagse Hogeschool ECBT

Projecten