Centrum voor innovatie en prestatie in Urban Sports

Centrum voor innovatie en prestatie in Urban Sports

UrbanSports (630x420)

 

De urban sports scene voorzien van professionele ondersteuning; dat is het doel van het onlangs opgerichte Urban Sports Performance Centre. Dit centrum gaat de urban sporters en hun coaches helpen bij talentontwikkeling en de oprichting van een kennis- en innovatiecentrum. Dit moet moet zorgen voor de volgende stap in hun ontwikkeling van urban sports.


Brabant heeft de ambitie om wereldwijd aansprekende urban evenementen te organiseren, urban sports structureel te professionaliseren, en urban sports veelvuldig inzetbaar te maken voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. De urban sports willen zo de volgende stap zetten in hun ontwikkeling. Een belangrijk element daarvan is het bieden van professionele ondersteuning aan urban trainers, sporters en talenten op het gebied van (o.a.) trainingsleer, wetenschap, technologie, voeding, materialen, blessures/preventie en carrièrebegeleiding.

 

Wie is het?
Hiertoe hebben InnoSportLab Sport & Beweeg en Paramedisch Expertise Centrum Eindhoven B.V. (PECE) een performance- en innovatiecentrum voor de urban sports opgericht: het Urban Sports Performance Centre (USPC). Het centrum werkt daarbij nauw samen met de Brabantse urban scene en in afstemming en samenwerking met CTO Zuid en BrabantSport (Events).

 

Vóór wie is het?
Het USPC richt zich in eerste instantie op urban sporters die in Brabant trainen, en zowel toppers, talenten als breedtesporters kunnen bediend worden. Dienstverlening wordt daarbij ingericht op de vragen die ze bij de verschillende urban sports ophalen. Qua disciplines ligt de focus nu eerst op BMX Freestyle, Skateboarden en Freerunnen. Op termijn zien ze ook kansen om andere disciplines te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Breakdance, Calisthenics, Steppen en Tricking.

 

Wát doen ze voor deze doelgroep?

 1. Ontwikkelen en benutten van (top)talent: het bieden van ondersteuning en begeleiding, zodat slimmer getraind, gepresteerd en geleefd kan worden.
 2. Kennis- en innovatiecentrum: het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten en vaardigheden, door in de praktijk onderzoek te doen naar oorzaken van problemen en kansen voor vernieuwing.

 

Welke vormen van dienstverlening?

 • Performance begeleiding: Begeleiding op het gebied van voeding, sportpsychologie & coaching (mental performance) en testen, meten & trainen van de fysieke prestatie (physical performance). USPC biedt deze dienstverlening breed aan voor iedere geïnteresseerde urban sporter. In afstemming met CTO Zuid zal de ondersteuning van de toptalenten georganiseerd worden.
 • (Para)medische begeleiding: Kwalitatief hoogwaardige (para)medische zorg aan de urban sporters, gericht op zowel preventie als behandeling van blessures. USPC biedt deze dienstverlening breed aan voor iedere geïnteresseerde urban sporter. In afstemming met CTO Zuid zal de ondersteuning van de toptalenten georganiseerd worden.
 • Opleiden (top)trainers: USPC beschikt over een eigen scholingsinstituut. Hierin worden niet alleen (para)medici opgeleid maar ook specialismen als fysieke trainers en (urban) sports trainers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ‘train de trainer’ principe. Naast kennisoverdracht vanuit de urban sports ervaringsdeskundigen zelf, zal specialistische kennis en kunde vanuit de verschillende medische en wetenschappelijke disciplines worden overgedragen op collega-trainers en aanstormend trainerstalent. 
 • Ontwikkel- en test laboratorium voor innovaties: USPC vormt een omgeving waarin nieuwe kennis en innovaties ontwikkeld, getest en doorontwikkeld wordt. Belangrijke basis van het laboratorium, naast de inzet van diverse wetenschappelijke en (para)medische specialisten, zijn de hoogwaardige test- en meetfaciliteiten. Hiermee kunnen we zeer gedetailleerde 3D bewegingsmetingen verrichten (o.a. Smartspeed systeem, Motion 3D bewegingsanalyse systeem, en diverse vormen van videoanalyse systemen). Deels zijn deze voorzieningen nagelvast beschikbaar op locaties waar we de urban sporters naartoe brengen, daarnaast gebruiken we mobiele test- en meetfaciliteiten, waarmee we op iedere (urban) locatie kunnen werken. 
 • Onderzoeksprogramma urban sports: De combinatie van urban topsporters en trainers, medische en technologische specialisten en de fysieke faciliteiten van het test- en ontwikkellaboratorium vormt een unieke omgeving voor de uitvoering van zowel wetenschappelijk als toegepast onderzoek. In deze omgeving brengen we urban sports, wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar. Onderzoeksprojecten worden nadrukkelijk opgezet vanuit vragen en ideeën vanuit de sporters en trainers zelf. Daar zetten we de kennis en ervaring vanuit ‘de klassieke sporten’ en andere eigen netwerken naast. Via deze aanpak van continue co-creatie en wederzijdse kruisbestuiving komen we tot nieuwe, out-of-the-box data, kennis en innovaties, met als resultaat (kansen voor): vernieuwing van de sport (nieuwe tricks en moves), nieuwe (para)medische en preventieve producten en diensten, betere sportperformance, nieuwe/verbeterde materialen, ondersteuning jury beoordelingen, betere publieksbeleving en meer mensen die gaan sporten en bewegen.
 • Valorisatie kennis en innovatie: De data, kennis en innovaties die binnen USPC worden ontwikkeld, bieden niet alleen performance ondersteuning aan de huidige sporters en trainers, maar zijn tevens de basis voor een bredere range van productontwikkeling en dienstverlening. Toepassingsgebieden zijn het stimuleren van meer sport en beweging onder de Brabantse bevolking, het verbeteren van trainings- en wedstrijdfaciliteiten in Brabant en het leveren van metingen en publieksbeleving diensten bij (inter)nationale en regionale urban sports evenementen. Door deze nieuwe producten en diensten naar de markt te begeleiden, zullen eerdergenoemde resultaten in veel gevallen ook de basis zijn voor nieuw ondernemerschap, en realiseren we naast sportief ook uiterst relevant maatschappelijk en economisch impact. 
 • Demonstratie- en expertisecentrum Urban Sports Brabant: USPC biedt als kennis- en innovatiecentrum aldus een uiterst geschikt platform voor het stevig profileren van Urban Sports in Brabant. De faciliteiten, data, diensten, kennis en innovaties die binnen het USPC worden ontwikkeld en aangeboden, zijn prachtige visitekaartjes, zowel voor de (inter)nationale presentatie als versterking van de lokale en regionale bekendheid. Voor betrokken bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden vormt USPC een showroom voor hun urban sports producten, onderzoek en beleid. Urban sporters kunnen hierbij ingezet worden voor het geven van lezingen en presentaties, wat voor hen een uiterst welkome aanvulling kan zijn in hun inkomsten.

 

Wat doen ze al?
Het USPC heeft de afgelopen anderhalf jaar via haar initiatiefnemers al een eerste start gemaakt, die met de recente subsidieverlening vanuit BrabantStad flink geïntensiveerd is:

 • Een parttime projectleider voert gesprekken met coaches, parkbeheerders en urban sporters zelf om in kaart te brengen welke specifieke behoeften er zijn voor ondersteuning en onderzoek. Op basis van deze inventarisatie stellen ze momenteel een onderzoeks- en innovatieagenda op voor de komende jaren.
 • Najaar 2016: oriënterend onderzoek (deskstudie, praktijkonderzoek) naar polsblessures bij breakdancers (stageopdracht 2 HBO3-studenten, ism The Ruggeds).
 • Voorjaar 2017: oriënterend onderzoek en demo voor gebruik van sensortechnologie voor het meten van flow bij freerunnen (stageopdracht 2 HBO3-studenten, ism Emoves en Commit Freerunning).
 • Najaar 2017: ontwikkeling goedkope, universele urban sports sensor, waarmee urban sporters op termijn hun eigen moves kunnen meten (stageopdracht HBO3-studenten, ism 2M Engineering). Voor de doorontwikkeling van deze sensor is recent een Sportinnovator subsidieaanvraag gedaan.
 • Najaar 2017: oriënterend onderzoek (deskstudie, praktijkonderzoek) om skateboard tricks met technologie te kunnen meten/visualiseren (stageopdracht 3 HBO3-studenten, ism SFN en skateparken Brabant). Samen met SFN willen voor het terugkijken van deze metingen een module maken in de SFN-app, die zij samen met hun sponsor Incentro ontwikkelen.
 • Nog voor de kerstvakantie gaan ze op verschillende locaties in Brabant een aantal verschillende meettechnologieën inzetten bij urban sporters (BMX freestyle, skateboarden, freerunnen), om de bruikbaarheid van deze technologieën nader te bepalen en een eerste set meetdata te kunnen analyseren.
 • Samen met enkele partners uit de urban scene Eindhoven zoeken ze momenteel een geschikte plek op Strijp S om zich dicht bij de scene zelf te kunnen vestigen. Deze plek zal als uitvalsbasis dienen voor onze dienstverlening naar alle B5-steden, maar moet ook geschikt zijn voor het kunnen huisvesten van studenten en onderzoekers.
Naar overzicht